Thursday, March 28, 2013

ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ


ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ
ಇವನೇನು ಬರೀ ಕನ್ನಡಪ್ರೇಮಿಯೋ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಪಾರ್ಟೀ ಸಪೋರ್ಟರ್ರಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ!

Sunday, March 24, 2013

Common Sense


Your Intelligence Is My Common Sense.
Take that!

Monday, March 18, 2013

Cow


Holy Cow!

Wednesday, March 6, 2013

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆ


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆ

ಹೀಗಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಈ ಹಾಡು:

Friday, March 1, 2013