Friday, December 6, 2013

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾಯುವ ಜೀವ


ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ
ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಡಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು
ಜೀವ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.....?

No comments: