Monday, December 17, 2012

ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ


ಜೀವ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಋಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಬರೀ "ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ" ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಲೋಗನ್ :)