Monday, November 19, 2012

Bhoomi to Rudrabhoomi


ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದಿರು ಗೆಳೆಯ
ಹೋದರೆ ಹೃದಯ ಪ್ರಳಯ

ತಾಯಿಯಿಂದ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ
ಪ್ರೇಯಸಿ ನಗುವಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋದ್ರೆ ರುದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ

ನಗು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ
ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ

No comments: