Wednesday, May 19, 2010

In Different Words


"ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಅಥವಾ "ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ" ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಸ್ಲೋಗನ್ ಗಳು. "ಜನುಮದಾತರ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇದೆ ಮೊದ್ಲು. Jaththi Hudga, way to go!

No comments: