Friday, December 18, 2009

Donate Your Eyesಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳೇ
ನೇತ್ರದಾನ ಮಹಾದಾನ
- ಡಾ ರಾಜಕುಮಾರ್

ಆದ್ರೆ ಈ ಡಾ ಅನ್ನದಾನಿ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ!

1 comment:

Chethankirugavalu said...

DR.Annadani:
This guy is from Malavalli, stays near RPC Layout Library.